OLELO53
What's On Tonight 3/21:
7:00pm Motu o Fiafiaga: Motu (Welcome Home 962nd Quartermaster Company Con
8:00pm Samoa Mo Samoa: Samoa (Toa Samoa Katoliko Alao)
9:00pm Faafiafiaga Suifefiloi: Fa'afiafiaga (Toa Samoa Katoliko Alao Cont.)
10:00pm HJCC New Year Kabuki Play: 74th Annual Shinnen Enkai